Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti

Općenito

Pružatelj usluge se obvezuje da će zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske stranice. Prikupljene osobne podatke pružatelj usluge će koristiti samo za obavljanje usluga koje nudi. Pružatelj usluge poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske stranice, pa će učiniti sve što je potrebno da ih zaštiti od bilo kakvog nedoličnog ponašanja i zlouporabe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja na koje pružatelj usluge obraća veliku brigu i pažnju, jer je svjestan osjetljive prirode ovog područja.

Upotreba osobnih podataka

U svrhu pružanja usluga koje nudi pružatelj usluge prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke korisnika:

ime i prezime;

adresu e-pošte;

telefonski broj;

ostale podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce na internetskoj stranici;

ostale podatke koje korisnik dobrovoljno doda kasnije svom profilu (ako internet stranica dopušta ovu funkciju).

Pružatelj usluge nije odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje su unijeli korisnici.

Svrha obrade osobnih podataka

 

Pružatelj usluge će obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

Za komunikaciju s korisnikom vezano za poslane upite o proizvodu ili u slučaju pitanja korisnika. U tu svrhu, pružatelj usluge će čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju s korisnikom. 

Za slanje povremenih e-novosti o aktualnim događanjima i ponudama, promotivnim ponudama i ostalim pitanjima koja bi mogla zanimati korisnika. Pružatelj usluge će zadržati osobne podatke u ove svrhe samo uz izričit i nedvosmislen prethodni pristanak korisnika. Osobne će podatke zadržati dok ih korisnik ne otkaže slanjem poruke na artego@artboje.hr.

 

Prava korisnika

Za komunikaciju s korisnikom vezano za poslane upite o proizvodu ili u slučaju pitanja korisnika. U tu svrhu, pružatelj usluge će čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju s korisnikom.
Za slanje povremenih e-novosti o aktualnim događanjima i ponudama, promotivnim ponudama i ostalim pitanjima koja bi mogla zanimati korisnika. Pružatelj usluge će zadržati osobne podatke u ove svrhe samo uz izričit i nedvosmislen prethodni pristanak korisnika. Osobne će podatke zadržati dok ih korisnik ne otkaže slanjem poruke na artego@artboje.hr.

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti:

Odjavu primanja e-novosti (ako ih prima) klikom na poveznicu u primljenoj e-pošti. Nakon odjave, pružatelj usluge će podatke izbrisati, osim ako su potrebni za druge svrhe s kojima se korisnik prethodno složio ili ih pružatelj usluge zadržava na temelju drugih pravnih osnova.

Ispravljanje osobnih podataka putem pismenog zahtjeva na adresu artego@artboje.hr.

 

Izvoz i pristup osobnim podacima koje pružatelj usluge pohranjuje i/ili obrađuje putem pismenog zahtjeva na adresu artego@artboje.hr.

Izjava o zaštiti povjerljivosti i privatnosti korisnika.

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, pružatelj usluge je dužan zaštititi osobne podatke korisnika svojih internetskih stranica. Pružatelj usluge neće ni pod kojim uvjetima, bez izričitog dopuštenja korisnika, proslijediti osobne ili ostale korisničke podatke trećoj strani i neće dozvoliti trećoj strani pristup osobnim i ostalim podacima korisnika osim: 

ugovorenim dobavljačima koji pružaju podršku kontroloru za obradu osobnih podataka u posebne svrhe za koje je dana suglasnost,

ako to od njega zahtijevaju državne vlasti,

ako je takva obaveza propisana zakonom,

ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa pružatelja usluge.

Svi osobni i drugi podaci koje korisnik pruži nakon prijave na internetsku stranicu, kao i prilikom naručivanja i kupnje proizvoda, uključujući sadržaj narudžbi, bit će zaštićeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pružatelj usluge neće koristiti ove podatke u bilo koju svrhu koja bi naštetila korisniku ili bilo kojoj drugoj uključenoj osobi, osim u svrhe koje je korisnik izričito i nedvosmisleno prethodno odobrio. Pružatelj usluge neće koristiti podatke korisnika za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili za koje će dati svoj prethodni pristanak. Pružatelj usluge može koristiti podatke u anonimnom sažetom obliku za potrebe statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti narušena ni u kojem obliku.

Dostavnoj službi (npr. DHL, UPS itd.) pružatelj usluge će povjeriti samo potrebne podatke za dostavu kupljenih proizvoda na internetskoj stranici (internetska trgovina) (informacije o primatelju i adresa za dostavu). Pružatelj usluge će kontaktirati korisnika putem elektronske pošte ako je to potrebno za izvršenje kupnje na internetskoj stranici (internetska trgovina), a putem kontakt broja telefona samo ako je u procesu registracije ili narudžbe na internetskoj stranici (internet trgovini) došlo do problema.

Provođenje politike privatnosti

 

Svi redovni ili honorarni djelatnici pružatelja usluga koji imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika svjesni su obveze zaštite osobnih i drugih podataka te su dužni poštivati ove odredbe o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika internetske stranice (internetska trgovina). Obveza zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi neograničeno i nakon prekida odnosa s pružateljem usluga.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prekinuti upotrebu internetske stranice (internetske trgovine) i mogu povući registraciju. To će učiniti podnošenjem pismene izjave o otkazivanju registracije. Prije podnošenja izjave o otkazivanju registracije korisnik mora platiti pružatelju usluge sve nepodmirene obveze u vezi s kupnjama na internetskoj stranici (internetska trgovina). Pružatelj usluge će također zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine prema ovim pravilima o privatnosti u slučaju povlačenja registracije. 

Uvjeti korištenja internetske stranice

Ova politika privatnosti dio je Općih uvjeta korištenja internetske stranice, dostupnih ovdje: https://www.artego.hr/sl/content/o-nas/pogoji-uporabe.html